Pekka Kataja Valitaan

Vaalikone Jämsä

Vaalilupaukseni

  1. Turvapaikkaturisti syö sinunkin pöydässä! Meillä ei ole varaa maksaa miljardia euroa näiden elättämiseen. Tällaiset nopeasti ulos maasta.
  2. Homekoulut kuntoon. Koululaisten on päästävä pian pois väistötiloista pysyvään uuteen kouluun.
  3. Pakkoruotsi pois. Jämsän osallistuttava kokeiluun, jossa pakkoruotsia ei opeteta vaan on vapaa kielivalinta.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Kapsahda Katajan Kannalle. Kokemusta kuntapolitiikasta jo vuodesta 1984. Kaupunginvaltuutettu ja valtuustoryhmän puheenjohtaja, sivistyslautakunnan puheenjohtaja, sairaanhoitopiirin yhtymävaltuutettu.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
-Turvapaikkaturismi
Turvapaikkaturisti syö sinunkin pöydässä! Meillä ei ole varaa maksaa miljardia euroa näiden elättämiseen. Vain harva Suomeen saapunut on todellinen pakolainen. Muut nopeasti ulos maasta.
-Homekoulut kuntoon
Jämsänkosken Mäntykallion koulu nopeasti valmiiksi osittain uudisrakennettuna. Koululaisten on päästävä pian pois väistötiloista pysyvään uuteen kouluun.
-Pakkoruotsi pois
Jämsän osallistuttava kokeiluun, jossa pakkoruotsia ei opeteta vaan on vapaa kielivalinta.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
työntekijä
Koulutus
ylioppilas
Kielitaito
suomi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä
kunnan- tai kaupunginvaltuusto
kuntayhtymä tai maakuntahallinto

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
500- 1 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
0 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
ei ulkopuolista vaalirahoitusta
Taloudelliset sidonnaisuudet
Ei ole.
Vuositulot
20 000-30 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
ei sijoituksia

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
ei
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Harrastuksena: Maahanmuuttokriittisyys, linnut, kalastus ja sienestys.
Uskonnollinen yhteisö
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Vanhempien valinnanvapautta päivähoidon järjestämisessä on vahvistettava palkkaamalla lisää perhepäivähoitajia.

2. Kaupungin on varmistettava kaikin keinoin sairaalan työpaikkojen säilyminen Jämsässä.

3. Elinkeinoelämän tukemisessa painopiste on siirrettävä teollisuusalueilta kaupunkimaisten palveluelinkeinojen kehittämiseen.

4. Jämsän on keskitettävä liikenevät resurssit selkeästi keskustan kehittämiseen.

5. Jämsän on jatkettava Himoksen kylpylähankkeen tukemista kunnallistekniikan rakentamisen ohella myös muilla keinoi

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

  • Ehdokkaan vastaus

7 KSF Media

1. Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen pitää olla maksuton.

2. Kunnan on työllistettävä pakolaiset hinnalla millä hyvänsä.

Vaalikoneen etusivulle